RELATIONSFOTOGRAF

ENNEAGRAMMET

Nyckeln till självinsikt

Självinsikt är grunden för all inre förändring och nyckeln till ökad förståelse och empati med andra människor.

För att förstå sig själv bättre har Enneagrammet visat sig vara ett mycket kraftfullt redskap. Modellen visar på nio olika livsstrategier som vi använder för att relatera till oss själva, andra och vår omvärld på. Även om vi bär på alla nio drivkrafterna inom oss, är en dominant – vilket påverkar hur vi tänker, känner och agerar.

Denna drivkraft är en styrka – men så länge vi saknar självinsikt är risken stor att vi överanvänder den, vilket försvårar våra relationer.

Syftet med Enneagrammet är att få syn på sitt eget vanemässiga mönster – och utifrån det kunna göra mer medvetna val. Det leder till mer empati med andra människor och bättre relationer, på jobbet såväl som privat.

Även om Enneagrammet är relativt okänt i Sverige, används det flitigt av privatpersoner, organisationer och företag i många olika länder och kulturer – till exempel Walt Disney Company och CIA. Det lärs ut på bland annat Harvard och Stanford och används med stor framgång på fängelser, för att hjälpa interner till insikt om varför de har hamnat i kriminalitet. Enneagrammet är godkänt av det Psykosometriska Institutet i England och vetenskapligt validerat.

Under 2021 avslutar jag min utbildning vid EnneagramCenter i Stockholm och certifieras som coach. Därefter kommer jag hjälpa såväl team som par och enskilda individer, till ökad förståelse för sig själva och varandra – genom workshops och enskild coaching.

 

OM ENNEAGRAMMET

Enneagrammet har gett mig en karta över hur jag och andra människor ser världen från olika håll. Det har gjort mig till en mer ödmjuk person och underlättat alla mina relationer och samarbeten!

Eta Hedman

Fördelar med Enneagrammet:

Ökad självinsikt och självledarskap

Effektiviserad kommunikation

”Growth-mindset” på arbetsplatsen

Ökad empati och förståelse med varandra

En förbättrad arbetsplatskultur

Förbättrad gruppdynamik, genom att gruppens olika styrkor synliggörs och bättre tas tillvara på

Verktyg för att ge konstruktiv kritik samt att förebygga och lösa konflikter

Coachning

Enskild coaching för individer och par, som vill lära sig att förstå varann och kommunicera bättre.

 

 

 

Digital föreläsning

Introduktion till Enneagrammet som begrepp och genomgång av de nio typerna.

Workshop för företag

Introduktion till Enneagrammet som begrepp och genomgång av de nio typerna.

Ni får även göra olika övningar, som underlättar för er att hitta er egen strategi.

 

info@zandraerikshed.se
070-542 53 85

Bjärka-Säby / Linköping